Procter and Gamble (P&G) Logo | Leadership development program, Health business, Business administration

 

Actievoorwaarden 

Cashback

 

1. Algemeen

1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Procter & Gamble Nederland BV, Weena 505, 10B, 3013 AL Rotterdam (hierna: “P&G”) georganiseerde cashback actie (hierna: "deze Actie") en zijn te raadplegen op de website https://www.enviedeplus.com/dreft-tikkieterug.

1.2. Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

1.3. Deze Actie begint op 25/04/2022 en eindigt op 08/05/2022 en speelt zich uitsluitend in Nederland af in de fysieke winkels van Albert Heijn. Online aankopen komen niet in aanmerking voor deze actie.

1.4. P&G is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat P&G en/of de leverancier daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.

1.5. Op deze Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de rechter van de woonplaats van de verwerende partij.

1.6. Opgegeven persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van deze Actie en worden na afloop van deze Actie verwijderd (zie ook 6.1).


2. Voorwaarden

2.1. Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die in het bezit te zijn van een rekeningnummer in Nederland.

2.2. Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.

2.3. Voor deelname geldt een aankoopverplichting van DREFT Max Power (zoals opgelijst onder 7.1).

2.4. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere (kortings)acties van Dreft.

2.5. Eén deelname per huishouden (zelfde naam, adres en/of IBAN/BIC bankrekeningummer).

2.6. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. P&G is niet verantwoordelijk voor enige schade die volgt uit het doorgeven van incorrecte informatie.

2.7. P&G is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot deze Actie.

2.8. U bent verplicht uw originele aankoopbewijs te bewaren tot het einde van de Actie.

2.9. P&G en/of de leverancier zijn te allen tijde gerechtigd uw aankoopbewijs op te vragen om uw aankoop te controleren. Dit kan gebeuren bij vermoeden van fraude of puur steekproefsgewijs. Kunt u dit aankoopbewijs niet overleggen dan wordt u automatisch uitgesloten van deelname en ontvangt u geen terugbetaling.

2.10. P&G is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit deelname aan deze Actie.

3. Hoe deelnemen?

3.1. Koop tussen 25/04/2022 00:00uur en 08/05/2022 23:59uur tijdens de openingstijden van een fysieke winkel van Albert Heijn een verpakking DREFT Max Power (zie opgelijst onder 7.1). Bewaar uw kassabon waarop de aankoop vermeld staat. Digitale kassabonnen verkregen via online bestellingen voor laten bezorgen, afhalen van boodschappen in een filiaal of verkregen bij fysieke aankopen zijn uitgesloten van de Actie.

3.2. Voor een geldige deelname dient de deelnemer de QR code in de deelnemende supermarkt te scannen waarna de deelnemer wordt doorgeleid naar de Tikkie-app. Hier dient de deelnemer de kassabon voor de aankoop van dit product bij 1 van de deelnemende supermarkten in Nederland gedurende de actieperiode te scannen, waarna de deelnemer akkoord dient te gaan met de voorwaarden. Voor een geldige deelname is het tevens mogelijk om rechtstreeks vanuit de Tikkie-app deel te nemen aan de actie door de actie te selecteren het Tikkie Actie menu binnen de Tikkie-app. Hier dient de deelnemer de kassabon voor aankoop van dit product bij 1 van de deelnemende supermarkten in Nederland gedurende de actieperiode te scannen, waarna de deelnemer akkoord dient te gaan met de voorwaarden.
Voldoet uw kassabon aan de voorwaarden dan ontvangt u volledige terugbetaling van één product.
De actieperiode loopt van maandag 25 april 2022 tot en met zondag 8 mei 2022. Inzendingen na 8 mei worden niet meer in behandling genomen.

4. Terugbetaling

4.1. Indien u voldoet aan de voorwaarden ontvangt u onmiddellijk het aankoopbedrag zoals vermeld op de kassabon terug op uw rekening. Terugbetaling is mogelijk zolang het maximale aantal nog niet bereikt is. Voldoet u niet aan de voorwaarden of is uw aanvraag onvolledig, dan komt u niet in aanmerking voor terugbetaling. U ontvangt hierover geen bericht.

4.2. Met een geldige kassabon kunt u 1 terugbetaling aanvragen. Het vaker uploaden van dezelfde kassabon is zinloos.

5. Vragen en opmerkingen

5.1. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kan de Deelnemer contact opnemen met de consumentenservice van Tikkie Terug, welke te bereiken is via Whatsapp: 06 - 1376 8528.


6. Verwerking van persoonsgegevens

6.1. Procter & Gamble Nederland BV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zij zal de gegevens die u met haar deelt verwerken in lijn met haar privacybeleid, met het doel om u de terugbetaling te verstrekken die u heeft aangevraagd en om u, met uw toestemming, emails, aanbiedingen en kortingsbonnen met betrekking tot vertrouwde P&G merken (zie https://us.pg.com/brands/ voor een overzicht van onze merken) toe te sturen. Voor deze doeleinden kan P&G uw persoonsgegevens delen met andere P&G entiteiten en derde partijen die handelen in naam van P&G en kan zij, in dit kader, uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie. Uw gegevens zullen steeds van adequate bescherming en garanties genieten. U kan uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die P&G over u heeft, uitoefenen, uw toestemming intrekken of uw voorkeuren en abonnementen wijzigen door contact op te nemen met Procter & Gamble Nederland B.V., T.a.v Consumentenservice, Postbus 1345, 3000 BH Rotterdam. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Om onze communicatie beter op uw interesses af te stemmen, combineren we de gegevens die u hierboven opgeeft met andere gegevens die we mogelijk over u hebben verzameld uit verschillende bronnen en bij derde partijen. U vindt ons gehele Privacybeleid, inclusief meer informatie over uw rechten in verband met gegevensbescherming en hoe u deze kan uitoefenen online op https://www.pg.com/privacy/dutch/privacy_statement.shtml.

6.2. Om deel te nemen aan deze actie moet de deelnemer beschikken over de (gratis) Tikkie app die wordt aangeboden door ABN AMRO bank. In de privacyverklaring van de tikkie App bevat informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens door ABN AMRO en hoe u uw rechten ten aanzien van ABN AMRO kan uitoefenen. Zie: https://www.tikkie.me/privacyverklaring

6.3. ABN AMRO zal de gegevens die zij verzamelt in het kader van deze Actie delen met P&G voor analytische en statistische gegevens nodig voor de analyse van de resultaten van deze Actie. Alle gegevens die ABN AMRO in het kader van deze Actie verzamelt, zullen alleen op geaggregeerd niveau/geanonimiseerd gedeeld worden met P&G, dus zonder enige persoonsgegevens die P&G zouden toelaten u te identificeren.


7. Deelnemend product

7.1. Het volgende product neemt deel aan de Actie: Dreft Max Power original 370 ml, extra hygiene 370 ml, lemon 370 ml, original 650 ml en lemon 650 ml.